Tadanori Yamaguchi - IKIRU
De 24 Mayo 2012 a 30 Junio 2012