Críticas:

  • Dieciseis creadores asturianos unen su arte para despedir 2002 "En grupo"